single-event-img-1

Úklid černé skládky - (Karvina - Doly, U Františky)

Úklid černé skládky v Karviné dolech

Vše začalo během zakládání naší neziskové organizace v roce 2019. V tomto roce jsme se s kolegy zaměřili na úklidy lesů a lesoparku v Moravskoslezském kraji. Netrvalo dlouho, a oslovilo nás několik občanů města s tím, zda nemáme nějaké schůdné řešení na způsob likvidace jedné z největších černých skládek v okrajové části města Karviná. Po „exkurzi“ na toto silně znečištěné místo jsme se začali zabývat tím, jak by šel odpad zlikvidovat a co všechno by to obnášelo. Po několika týdnech se ukázalo, že náklady na likvidaci, odvoz a realizaci úklidů budou mnohem náročnější než se očekávalo.

Vzhledem k tomu, že rozsáhlá černá skládka se nacházela na pozemcích několika subjektů, musela naše organizace oslovit všechny vlastníky s tím, že žádáme o vstup na pozemky v jejich vlastnictví. Mezi hlavní vlastníky pozemku patřila společnost Asental Group a.s. a město Karviná. Již během jednání jsme u těchto právnických osob cítili podporu, ale také jistou míru pochybností, jelikož se jednalo o opravdu obrovskou ekologickou zátěž. Každopádně se náš tým tohoto úkolu nezalekl a v polovině roku 2019 proběhl první oficiální úklid skládky.

Během prvních úklidů se náš spolek soustředil na odvoz objemných odpadů a věcí, které znečišťovaly největší část skládky. Jednalo se převážně o nábytek, pneumatiky, díly automobilů a skelety z ledniček. Tyto odpady jsme v první části separovali, aby bylo zjištěno, o jaký objem se jedná. Na skládce vzniklo několik hromad, které se náš spolek chystal zlikvidovat. V okamžiku, kdy byl odpad vytříděn, mohlo vše vypuknout! V druhé části bylo organizováno několik veřejných úklidů, kdy byl nakládán vytříděný odpad. Do jednotlivých úklidů se zapojilo přibližně 90 dobrovolníků a bylo odvezeno plné nákladní auto skeletů z ledniček, dvě nákladní auta plné pneumatik, dva kontejnery plastových nárazníků a 12 plných kontejnerů směsného odpadu. Dále náš spolek využíval služeb sběrného dvora města Karviná a průběžně odvážel objemné odpady na vozících. Celkově bylo odvezeno z černé skládky necelých 32 tun odpadů!

Po našem zásahu černá skládka poměrně dost prokoukla, není to místo ideální pro rodinný piknik, ale můžeme říci, že se na této skládce udělalo za Vaší pomoci obrovský kus práce. Za to, jak se situace na skládce zlepšila, děkujeme především Vám a společnostem, které nás podpořily.

Obrovským přínosem během našeho snažení je fakt, že společnost Asental zajistila posunutí brány na příjezdovou cestu přímo za kruhový objezd. Hned po přesunutí brány jsme zaznamenali obrovskou změnu. Na skládce odpad konečně nepřibýval. Na skládce v současné době jsou odpady, s kterými již náš spolek není schopen nic udělat (stavební suť, hromady střešního materiálu a prorostlé bužírky z kabelů). Likvidace a odnos těchto odpadů je již pro náš spolek nerealizovatelná a bude muset být provedena firmou.

Moc děkujeme všem, kteří se během úklidových projektů zapojili, a také společnostem, které nás podporují. Moc si toho vážíme a budeme se těšit na další spolupráci.

Odkazy na všechny fotky z akce:

Počet úklidů 17

Počet dobrovlníků 90

Počet odvezených tun z úklidů 32.0t

event-author-img-1

Organizátor : Jakub Martyčák